Hun vreugde maakt ons blij!

Helpt u mee?
Steun ons

Algemene voorwaarden

Stichting De Vreugdefabriek besteedt veel zorg en aandacht aan alle informatie en aankondigingen die op haar website worden gepubliceerd. Het blijft altijd mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuist, onvolledig of niet up to date is. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Stichting De Vreugdefabriek aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de website en de daarop aangeboden aankondigingen. Ook aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat informatie onjuist, onvolledig en / of niet up to date is.

Daarnaast aanvaardt ze geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via stichting De Vreugdefabriek ontleent. De informatie op www.devreugdefabriek.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting De Vreugdefabriek.