Hun vreugde maakt ons blij!

Helpt u mee?
Steun ons

Privacybeleid

Stichting de Vreugdefabriek, hierna te noemen de Vreugdefabriek, onderschrijft het belang van de privacy van haar vrijwilligers, donateurs, deelnemers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Stichting de Vreugdefabriek

Julianastraat 181

6707 DD Wageningen

Gegevensverzameling via internet

De Vreugdefabriek verzamelt via haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u zich aanmeldt als donateur, deelneemt aan een online actie van de Vreugdefabriek of contact opneemt via ons contactformulier.

Welke gegevens registreert de Vreugdefabriek?

De Vreugdefabriek registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger; een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger; de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de minderjarige begunstigers gegevens die betrekking hebben op de begunstiging of deelname aan de activiteiten van de Vreugdefabriek

Foto, video en geluidsopnames

Voor onze website, Facebook pagina en promotiemateriaal in de vorm van brochures, flyers en posters maken wij foto, video, geluidsopnames. Hiervoor vragen wij te allen tijde schriftelijke toestemming aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger. Hiervoor gebruiken wij een toestemmingsformulier welke digitaal wordt opgeslagen. Tevens wordt een kopie hiervan opgeslagen in een daarvoor bestemde fysieke ordner.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Vreugdefabriek verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen en aan derden ter beschikking gesteld:

  • U te contacteren indien dit nodig is
  • Voor de uitvoering van overeenkomsten
  • U te informeren over nieuwe programma’s en activiteiten
  • Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen (Mailchimp). De algemene nieuwsbrief ontvangt u alleen indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
  • Om de werking van en de bezoeken aan onze website te kunnen analyseren (Google Analytics)
  • Voor zover wij daartoe wettelijk zijn of worden verplicht
  • Voor de uitvoering van de relatie, indien dit nodig is.

Mailchimp

Heeft u zich met uw persoonsgegevens ingeschreven voor het ontvangen onze nieuwsbrief? Het bedrijf Mailchimp waarmee wij uw gegevens delen is gevestigd in de Verenigde staten. Omdat zij zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield mogen persoonsgegevens met hun gedeeld worden. Gegevens die u voor de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt, worden door Mailchimp opgeslagen en behandeld conform het privacy beleid van Mailchimp.

Google Analytics Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Uw persoonsgegevens worden dus niet onthouden, maar uw handelingen op de website.

Social Media

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van social media.: Facebook en Youtube, zodat u eenvoudig onze informatie kunt delen. Deze sites hebben hun eigen privacy beleid.

Andere websites

Op de website van de Vreugdefabriek treft u een aantal links aan naar andere websites. De Vreugdefabriek draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy-statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Inschakelen van derden en doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat nodig is voor de uitvoering van de relatie, of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Contacten met donateurs

Als u zich aanmeldt als donateur van de Vreugdefabriek worden de door u opgegeven persoonsgegevens vastgelegd in onze donateursadministratie. De Vreugdefabriek informeert haar donateurs over de activiteiten van de Vreugdefabriek schriftelijk per email.

Gegevensverzameling buiten internet

De Vreugdefabriek verzamelt ook persoonsgegevens als u via intekenlijsten deelneemt aan onze acties of donateur wordt via een aanmeldformulier, telefoongesprek of op andere manieren.

E-mail

Wanneer u als deelnemer aan een actie, als donateur of als informatie-aanvrager uw e-mailadres aan de Vreugdefabriek heeft verstrekt, wordt u per email geïnformeerd over acties en activiteiten van de Vreugdefabriek. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze e-mails via info@devreugdefabriek.nl.

De toegestane bewaartermijn

Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van de Vreugdefabriek wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te doen en geen post meer van de Vreugdefabriek wenst te ontvangen.

Inzien en aanpassen gegevens

Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neem dan contact op met ons via info@devreugdefabriek.nl. Wij nemen dan contact met u op om uw verzoek te bespreken en hieraan zo spoedig mogelijk te (kunnen) voldoen.

Veiligheid

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Onze website maakt gebruik van een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL). Ook nemen wij passende maatregelen om onze gegevensbestande te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Dit doen wij door actuele virusscanners en beveiligingsprogramma’s te gebruiken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens de Vreugdefabriek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

De verantwoordelijken betreffende het privacybeleid van de Vreugdefabriek zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Klacht indienen

Als u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail zenden naar info@devreugdefabriek.nl. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en daarop zo spoedig mogelijk reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u daarover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel daar een klacht indienen.

Wijzigingen privacyverklaring

De Vreugdefabriek behoud te allen tijde het recht deze privacy verklaring te wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze privacy en internet statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacy statement.

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een mail naar info@devreugdefabriek.nl