Hun vreugde maakt ons blij!

Helpt u mee?
Steun ons

Steun de Vreugdefabriek

Onze organisatie zet zich in voor mensen met een verstandelijke en\ of lichamelijke beperking en ouderen. Deze mensen willen wij de mogelijkheid bieden om te kunnen genieten van belevingsgerichte activiteiten, muziek en entertainment. Dit kan zowel op een actieve als passieve manier en op ieder niveau.

Help ons mee om mensen met een (verstandelijke en\ of lichamelijke) beperking op een creatieve, actieve en zinvolle manier deel te laten nemen aan de maatschappij.

Uw steun

Is het begin van een stukje vreugde en wij zijn u hiervoor zeer dankbaar.

Word “donateur” en doneer eenmalig een bijdrage. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op ons rekeningnummer:

IBAN NL64 INGB 0006 936 599  t.n.v. Stichting de Vreugdefabriek.