Stichting De Vreugdefabriek is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

Enkele voorwaarden ANBI-status

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

Meer weten, controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.